Üyelik Sözleşmesi

Sözleşmenin Onaylanması

Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazasından alışveriş yapmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmak ve kullanıcı şifresi edinmek gerekmektedir. Bu Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

Hizmetlerin Tanımı

Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Mağazası üyelik sisteminde, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası üyesi kendisinin belirleyeceği bir şifreye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. ve Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağaza üyeliğini gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'na "login" olmak şeklinde tanımlanır.

Üyenin Yükümlülükleri

Üye, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'na ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olması, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın sorumlu olmayacağını, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası?nda sunulan hizmetlere Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası?ndan tazminat talep etmemeyi, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'ndan izin almadan Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üyenin kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'na verilen yetkiler ve Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Sanal Mağaza?da teşhir edilmesiyle Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'ndan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası müşterinin onayı olmadan Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir yada bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş.'ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın sorumlu olmadığını kabul eder. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.

Üyenin Yükümlülükleri

Kişisel ve ticari olmayan kullanım sınırlamasında müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
Siparişlerde kullanılan indirim kuponları uygun görülmediği takdirde (indirim kuponu kazanmak için aynı üye tarafından yapılan sahte üye kayıtları gibi), üyeye ait kuponların iptal edileceğini ve siparişin geçersiz sayılacağını kabul eder.

Vergilendirme

Fatura kesim tarihinde geçerli olan mevzuata göre vergilendirme işlemi yapılacaktır.
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

Ürün Teslimatı

Teslimat konusundaki şart ve kurallar ilgili firmaca belirtiği gibidir. Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası kayıtlarının geçerliliği, üyenin sözleşmeden doğabilecek itilaflarda, Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası'nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirtir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır.
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili Mahkeme, İcra Daireleri, İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Gizlilik taahhüdü ve Güvenlik Politikası gereğince Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası?na kayıt olurken kullandığınız üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler gizli tutulmakta olup, sizin onayınız dışında diğer üyelere hiçbir şekilde açılmaz. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası?ndan kredi kartı kullanarak satın alım yapan üyenin kullandığı kredi kartı Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, Denizbank, Bank Asya Ödeme Sistemleri güvencesindedir. Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar kredi kartı bilgilerinizi göremez.

Fesih


Egemen Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama A.Ş. Sanal Mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.